Угода користувача

Угода користувача про умови користування мобільним додатком «Е-Poltava»

Ця Угода Користувача (далі – «Угода») укладається між Користувачем та ГО «Інститут аналітики та адвокації» (далі – Адміністратор) і регулює використання даного мобільного додатку / сервісу «Е-Poltava» (далі – «Мобільний додаток»), адміністрування якого здійснюється ГО «Інститут аналітики та адвокації»

1. Загальна частина

 1. При використанні будь-якої частини Мобільного додатку, Користувач автоматично погоджується з умовами даної Угоди та Політикою конфіденційності розміщеною в додатку.
 2. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Мобільного додатку, що мають обліковий запис. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача та даних авторизації/автентифікації (логін, пароль тощо).
 3. Мобільний додаток є програмою, розробленою для мобільних пристроїв, які працюють під управлінням операційних систем Android та IOS.
 4. Користування Мобільним додатком здійснюється на безоплатній основі.
 5. Ця Угода набирає чинності в момент її акцептування Користувачем та діє, з урахуванням можливих змін до неї, протягом строку використання ним Мобільного додатку.

2. Права, обов’язки та відповідальність Користувача і Адміністратора

 1. Повний доступ до актуального функціоналу Мобільного додатку можливі тільки для зареєстрованого Користувача (що створив обліковий запис).
 2. Якщо Користувач вважає, що в Мобільному додатку наявна інформація, яка порушує його права, Користувач зобов’язаний повідомити про це Адміністратора та надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду.

 1. За допомогою використання функціоналу Мобільного додатку Користувачеві заборонено:
  • сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
  • вчиняти дії, що порушують права і свободи, честь і гідність будь-якої особи;
  • ображати або принижувати будь-кого;
  • використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;
  • умисно розміщувати не достовірну інформацію або не інформативні дані;
  • створювати декілька облікових записів та користуватися ними одночасно, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
  • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
  • надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
  • реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи, окрім випадків реєстрації від імені та за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
  • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали) або вчиняти будь-які інші дії, що порушують права інтелектуальної власності Адміністратора чи третіх осіб;
  • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення фотографії або відео з її участю);
  • розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
  • використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації з Мобільного додатку;
  • здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональних даних інших користувачів;
  • намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля, технічними чи програмними засобами тощо;
  • розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність Мобільного додатку, комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.
  • Здійснювати пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, а також виготовлення, поширення, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів;
  • Використовувати Мобільний додаток як засіб чи знаряддя вчинення адміністративних, кримінальних чи інших правопорушень.

 1. Відповідальність Користувача:
  • Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена в Мобільному додатку.
  • Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Мобільного додатку.
  • Користувач зобов’язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Мобільного додатку.
  • Якщо Користувач не доведе протилежне, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.
  • У випадку розміщення Користувачем в Мобільному додатку інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам цієї Угоди, Адміністратор має право без повідомлення, на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.
  • За порушення умов даної Угоди Користувачем, Адміністратор має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Мобільного додатку та/або видалити обліковий запис Користувача.

 1. Відповідальність Адміністратора:
  • Адміністратор не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем у Мобільному додатку, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Мобільного додатку, так і іншими можливими способами.
  • Адміністратор не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Мобільного додатку.
  • Адміністратор не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким Мобільному додатку, не гарантує і не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Мобільного додатку.
  • Адміністратор не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать йому, посилання на які можуть бути присутні у Мобільному додатку, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

 1. Конфіденційність
 1. У випадку, якщо при використанні Мобільного додатку Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Адміністратора та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до інформації з обмеженим доступом, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
 2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи у Мобільному додатку інформацію, у відношенні до якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

 1. Ліцензія
  1. Адміністратор, на умовах невиключної ліцензії, надає Користувачу непередаване право використання Мобільного додатку на території всіх країн світу за його прямим функціональним призначенням, з метою чого Користувач має право зробити копіювання і інсталяцію (відтворення) Мобільного додатку на мобільному пристрої (смартфоні) Користувача.
  2. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Угодою або законодавством України, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати і проводити інші дії з об’єктним і вихідним кодом Мобільного додатку, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних в Мобільному додатку , створювати похідні програмні продукти з використанням Мобільного додатку, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Мобільного додатку, будь-яких його компонентів збережених на мобільному пристрої Користувача без письмової згоди Адміністратора.
  3. Користувач не має права відтворювати і поширювати Мобільний додаток в комерційних цілях (зокрема за плату), в тому числі в складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника Додатки.
  4. Користувач не має права поширювати Мобільний додаток у вигляді, відмінному від того, в якому він його отримав (завантажив), без письмової згоди Адміністратора.

 1. Інші умови
 1. Адміністратор має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації у Мобільному додатку. Використовуючи функціонал Мобільного додатку Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем Мобільного додатку.
 2. Адміністратор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Мобільного додатку, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
 3. Користувач надає Адміністратору право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Мобільний додаток, його функції, послуги або інформацію рекламно-тематичного характеру щодо нього.
 4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умов даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цієї Угоди або її умов.
 5. Мобільний додаток надається Адміністратором “як є”. Адміністратор не гарантує відповідність Мобільного додатку цілям і очікуванням Користувача, його постійну безперебійну і безпомилкову роботу.
 6. Адміністратор має право на технічне та технологічне оновлення Мобільного додатку та на проведення відповідних технічних робіт для його підтримки та розвитку.
 7. Адміністратор може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами та обов’язками за даною Угодою третій стороні.
 8. До даної Угоди та відносин між Адміністратором і Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Мобільного додатку, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Мобільного додатку.
 9. Дія цієї Угоди поширюється на всі подальші оновлення / нові версії (чергові випуски) Мобільного додатку. Погоджуючись з установкою оновлення / нової версії Мобільного додатку, Користувач також приймає умови цієї Угоди для відповідних оновлень / нових версій Мобільного додатку, якщо оновлення (установка нової версії) не супроводжується іншою угодою.

© 2024 Poltava Smart City

Ваше резюме вiправлено! Очiкуйте, ми вам зателефонуемо!

Popup fon Popup fon